Apie mus

Mūsų įmonė

Altimus-Tech yra dinamiškai besivystanti bendrovė, kurios pagrindinė misija – kurti ir tiekti oro eismo valdymo, stebėjimo duomenų rinkimo ir apdorojimo sistemas, stebėjimo radarus, oro erdvės stebėjimo sistemas ir raketų „žemė–oras“ sistemas. Bendrovės būstinė yra Varšuvoje, Lenkijoje, o gamykla – Keturiasdešimt Totorių kaime, Vilniaus rajone, Lietuvoje. Mūsų produktai gaminami naujai pastatytoje gamykloje (iki 5 000 kv. m ploto), kurioje įrengta naujausia ir novatoriška įranga bei moderni laboratorija.

Bendrovė Altimus-Tech specializuojasi pažangių radiolokacinių duomenų rinkimo ir apdorojimo sistemų civilinei ir gynybos rinkai kūrimo ir gamybos srityje – nuo daugiapakopių valdymo ir kontrolės postų, skirtų visų tipų ginkluotosioms pajėgoms, iki daugiafunkcinių stebėjimo radarų, duomenų įrašymo įrenginių ir instrumentų imituoklių. Bendrovė Altimus-Tech, įsteigta ir veikianti ES valstybėje, yra pilno ciklo gamintoja ir išlaiko aukštus teikiamų paslaugų standartus, aukštą gaminių kokybę, kartu siūlydama įvairaus masto ir ekonomiškai efektyvius sprendimus.

Dėl per dešimtmečius sukauptos patirties, modernių technologijų ir gamybos bazės bei tarptautinių standartų laikymosi Altimus-Tech prekės ženklas yra atpažįstamas oro gynybos ir oro eismo valdymo rinkose.

al_7438-ebfea30986b231dd595f093214f6575f_9436-97b75ff7af1f5540ccfcc406e1535cfd.png
Kokybės ir aplinkosaugos politika

Altimus-Tech teikia civilinės ir karinės paskirties oro eismo valdymo sistemų projektavimo, gamybos, modernizavimo, įrengimo ir pardavimo paslaugas. Įmonėje sėkmingai įdiegta integruota kokybės ir aplinkos vadybos sistema.

Įmonė yra atsakinga už aplinką todėl įšteklius planuoja efektyviai ir kruopščiai, kad kuo labiau sumažintume orui, vandeniui ir žemei daromą žalą, taip pat apsaugotume aplinką. Todėl esame įsipareigoję:

  • Bendrovės veikla organizuoti ir vykdyti pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, informacijos ir asmens duomenų apsaugos bei kitus teisės aktus;
  • Sukurti ir palaikyti saugias ir sveikas darbo sąlygas;
  • Laikytis prevencijos principų. Nuolat tobulinant analizės ir vertinimo rezultatų veiklos ir kontrolės mechanizmus, kiekvieną incidentą laikyti mokymosi ir pokyčių inicijavimo galimybe;
  • Didinti aplinkosauginį veiksmingumą ir laikytis taršos prevencijos principų;
  • Užtikrinti valdymo sistemos priežiūrą ir laipsnišką sistemos tobulinimą, įtraukiant visus įmonės darbuotojus į tobulinimo procesą;
  • Naudoti technologijas, mažinančias žalingą poveikį aplinkai mūsų veikloje;
  • Užkirsti kelią taršai ir nuolat gerinti aplinkos būklę;
  • Organizuoti efektyvią žaliavų, energijos ir neatsinaujinančių gamtinių išteklių naudojimo sistemą;
  • Gerinti veiklos procesų valdymą ir sudaryti sąlygas darbuotojams saugiai, produktyviai ir efektyviai dirbti ir siekti geresnių rezultatų;
  • Kuriant kiekvieno įmonės darbuotojo atsakomybę ir supratimą, kad aplinkos apsauga ir gamtos išteklių išsaugojimas yra ne tik įmonės pastangos, bet ir jo asmeninė atsakomybė.
ql_7975-4660b192c8f1ee10157728d2e55faa36_981-08d8e7aec19c636d40d4045892a4a4e9.png
Pagrindiniai faktai
1553685729_0_AMBER_DSC02207_HDR_Edit-2576a4f33681c68a8529ab0c70dc45d6.jpg
10 metų rinkoje
1551337734_0_Oprated_globaly12-837f28365895482d18765cfab1054522.PNG
Vykdo veiklą visame pasaulyje
1551337315_0_Based_in_Lithuanian_final-61d559ec042e335a1c4e85062c4cb2dc.jpg
Įsikūrusi Lietuvoje ir Lenkijoje, ES
Produktai

Turime didelę patirtį automatizavimo sistemų, skirtų stebėjimo duomenų rinkimui ir apdorojimui oro erdvės stebėjimo sistemoms, gynybos sistemų ir civilinės oro eismo kontrolės integravimui.


1553698969_0_AMBER_DSC02406-9cd5fa4660ac80dad1ea8c18d5d64f84.jpg

Radarų sistemos

Nauji kietojo kūno radarai, įvairių lygių komandų postai, modernizuoti stebėjimo radarai ir sistemų integracija.
1546197186_0_sam-229804400edf15bb3c669c6d018b7d30.png

Priešlėktuvinės sistemos

Aukšto lygio paviršinių-oro raketų sistemų S-125 "Pechora", 2K12 "Kvadrat" ir S-75M3 "Volga" atnaujinimas.
1546197129_0_atcs-050f254438d3a3299d7696a1409e44c2.png

Oro eismo valdymo ir kontrolės įranga

Automatizuotos oro eismo valdymo sistemos (ATCS), ATCS imitatoriai ir bokšto imitatoriai.