AMBER-1800

Antžeminis mobilus metrinių radijo bangų radaras AMBER-1800 skirtas oro erdvės stebėjimui. VHF radijo bangų diapazone veikiantis radaras leidžia pastebėti, atpažinti ir sekti taikinius, nustatyti jų koordinates ir perduoti informaciją aukštesnio lygio valdymo grandims. Visuose radaro elektronikos mazguose naudojami tik šiuolaikiniai puslaidininkiniai prietaisai.

AMBER-1800 funkcijos:

 • automatinis objekto pastebėjimas, krypties ir atstumo iki jo nustatymas;
 • automatinis sekimas ir maršrutinės informacijos kaupimas;
 • maršrutų atvaizdavimas bei visos informacijos perdavimas ryšio kanalais aukštesnio lygio valdymo grandims;
 • pilnas informacijos apie situaciją oro erdvėje kaupimas bei įrašymas;
 • automatinis informacijos apie objektų kryptį perdavimas aukščio nustatymo radarui (pvz. PRV-16), bei paskesnis duomenų apjungimas ir atvaizdavimas.

Radarą AMBER-1800 sudaro dvi transporto priemonės:

Automobilinė priekaba su antenos mechanizmu, automatine horizontalios padėties ir stabilumo užtikrinimo, antenos valdymo bei rezervinio elektros tiekimo sistemomis.

Aparatinė kabina su joje įrengtomis operatorių darbo vietomis, siųstuvu ir imtuvu.

Detali informacija
AMBER-1800 charakteristikos

Parametras

Reikšmė

Darbinių dažnių diapazonas

140-180 MHz

Dažnio spartusis perderinimas:

 

 • dažnio sparčiojo perderinimo metodas

elektroninis

 • nežymios pakopos

200kHz

 • dažnio nustatymo tikslumas

±10 kHz

Žvalgybos signalo tipai ir trukmė:

 

 • amplitude moduliuojamas signalas

6 µs

 • manipuliuotos fazės signalai:

 

  • PSK-13

13 x  6 µs

  • PSK-42, PSK-51

(42,51) x 6 µs 

Siųstuvo impulso galia 

8/10/30 kW

Sparčiojo žvalgybos signalo galios aktyvinimo ir struktūros keitimo funkcijos

realizuota

Taikinio su 2,5 m2 radaro skerspjūviu aptikimo diapazonas, kai antenos aukštis h = 6 m:

 8 kW / 10 kW / 30 kW

 • Н=100 m

30 km / 33 km / 46 km

 • Н=500 m

60 km / 69 km / 93 km

 • Н=1000 m

70 km / 81 km / 108 km

 • Н=3000 m

110 km / 122 km / 170 km 

 • Н=10000 m

300 km / 360 km / 400 km

Aptikimo tikslumas:

 

 • diapazonas

270 m

 • azimutas

0.4°

Skiriamoji geba:

 

 • diapazonas

1100 m

 • azimutas

Judriojo taikinio nurodymo (MTI) diapazonas

0 - 400 km

Trukdžių slopinimo santykis

>40 dB

Dinaminis imtuvo ir skaitmeninio signalo procesoriaus diapazonas

>100 dB

Automatinis modernizuotų aukščio ieškiklių valdymas

realizuota

Paleisties laikas

3 min

Energijos sąnaudos

6 kW

Dislokavimo ir (arba) supakavimo laikas (po įrengimo eksploatavimo vietoje)

12 min

Aplinkos sąlygos:

 

 • vėjo greitis

iki 35 m/s

 • apledėjimas

iki 10 mm


Charakteristikos